Kakhovskaya-FOTO-00VKts-1956-09-04-otkrytie_shkoly__141_na_Kakh_-7

Kakhovskaya-FOTO-00VKts-1956-09-04-otkrytie_shkoly__141_na_Kakh_-7